Antibiotikaförsäljning inom humanmedicin

Statistik antibiotikaförsäljning

Den läkemedelsstatistik som redovisas för Sverige bygger på Apotekets försäljning och är framtagen av Smittskyddsinstitutet. Öppenvård inkluderar försäljning via förskrivning (recept, ApoDos) medan Slutenvård och intensivvård inkluderar försäljning via slutenvårdsrekvisition. Försäljning per län baseras för öppenvård på folkbokföring och för slutenvård på kund (t.ex. sjukhus). Antal intensivvårdsdygn hämtas från SIR (Svenska intensivvårds registret - (www.icuregswe.se). Flertalet intensivvårdsavdelningar deltar i SIR och är inkluderade i intensivvårds statistiken.

Klicka här för länk till Folkhälsomyndighetens hemsida med antibiotikaförsäljningsstatistik


Klicka här nedan för statistik enligt följande rubriker:

Öppenvård
Slutenvård
Intensivvård
Total (Öppen- och Slutenvård)
Norden
Europa
Hjälp till statistiken
Försäljningsstatistik från Apoteket - Fällor och fel

Kvartalsrapporter

Här finns sammanställningar av antibiotikaförsäljningen i Sverige. Bilderna uppdateras fyra gånger om året av Smittskyddsinstitutet. För kommentarer står Stramas analysgrupp för antibiotikastatistik.

Klicka här för att se eller ladda ner senaste kvartalsrapporten från Smittskyddsinstitutet i pdf:

Klicka här för länk till kvartalsrapporterna.

Bakgrund till 250-målet och Stramas mål för antibiotikaanvändning i öppenvård

Klicka här för att läsa Stramas mål för antibiotikaanvändning inom öppenvård, bakgrund och motivering till målen.

Klicka här för text som beskriver bakgrund till Stramas 250-mål

Statistik för Stramas mål redovisas i kvartalsrapporterna som bild 3,7 och 8. Klicka här för uppdaterad statistik.

Klicka här för att ladda ner ett dokument som beskriver sökvägar i Apotekens Service AB Concise för Stramas mål.

 

SWEDRES

swedres 2008 framsida 3.JPGswedres 2009Swedres 2010

Swedres- den årliga rapporten om antibiotkaförbrukning och antibiotkaresistens hos människor, framtagen av Strama och smittskyddsinstitutet.

SWEDRES 2010, Grafer i pdf
SWEDRES 2009, Svensk sammanfattning, Grafer i Powerpoint, Läsarundersökning
SWEDRES 2008, Svensk sammanfattning,Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2007, Svensk sammanfattning, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2006, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2005, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2004, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2003, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2002, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2001, Grafer i Powerpoint


Senast ändrad: 2014-01-21