Svenska dokument och rapporter

esbl-resistens atgard.jpg Strama 10 ar.jpg Swedres 2009


Här finns faktaunderlag och bakgrundsinformation om antibiotikaresistens, rörande såväl enskilda problemområden som mer generella frågeställningar.

Nationella dokument om antibiotikaresistens

Faktarapporter från Strama

Den 1 juli 2010 överfördes det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag till Smittskyddsinstitutet och ett Stramaråd instiftades vid myndigheten. Smittskyddsinstitutet hanterar från den 1 juli 2010 kunskapsunderlag som tidigare tagits fram av nationella Strama. Dokumenten kommer utifrån ny forskning, omvärldsförändringar och ny kunskap att omarbetas av Smittskyddsinstitutet.

Klicka här för länk till Smittskyddsinstitutets hemsida med kunskapsunderlag framtagna av tidigare nationella Strama eller klicka på direktlänkarna här nedan för att ladda ner dokumenten.

MRSA i samhället

MRSA har länge varit en av de vanligaste orsakerna till vårdrelaterade infektioner i världen. I Sverige sprids idag MRSA dock främst ute i samhället och de som smittas är oftast yngre än de som smittas inom vården. Strama har därför tillsammans med experter tagit fram ett kunskapsunderlag om MRSA i samhället. Det beskriver bland annat det epidemiologiska läget samt erfarenheter av utbrott av MRSA i olika miljöer och grupper i samhället. Förslag ges också till strategier för att motverka smittspridning. Dokument togs fram av Strama 2010-06 men hanteras från och med den 1 juli 2010 av
Smittskyddsinstitutet. Klicka här för länk till SMI:s hemsida.

Spridning av MRSA sker huvudsakligen via direktkontakt hud mot hud eller indirekt via förorenade händer eller föremål. Förskolan är en riskmiljö i samhället där MRSA dokumenterats. Socialstyrelsen och Strama har därför gemensamt tagit fram ett dokument om MRSA i förskolan för att ge stöd till ansvariga inom förskolan och hälso- och sjukvården.

ESBL-resistens hos tarmbakterier - förslag till åtgärdsprogram

Med anledning av den ökade förekomsten och spridningen har Strama tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för att bromsa utvecklingen. Faktaunderlag och erfarenheter är hämtade från ett tjugotal experter, utsedda av sina respektive organisationer.
Klicka för att läsa eller ladda ner:

Kunskapsunderlag om Procalcitonin

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn - handläggning i öppenvård

Sammanfattningar av Stramas nationella studier i öppen- och slutenvård
Klicka för att läsa eller ladda ner:

Faktarapporter och dokument från Socialstyrelsen

SWEDRES

Stramas och Smittskyddsinstitutets årliga rapport om antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens hos människor. Klicka för att ladda ner:

SWEDRES 2010, Grafer i pdf
SWEDRES 2009, Svensk sammanfattning, Grafer i pdf
SWEDRES 2008, Svensk sammanfattning, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2007, Svensk sammanfattning, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2006, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2005, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2004, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2003, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2002, Grafer i Powerpoint
SWEDRES 2001, Grafer i Powerpoint


Jubileumsskrift

I samband med Stramas 10-årsjubileum 2005 sammanställdes en skrift. I Strama tio år kan du läsa om Strama från idé till organisation.


Senast ändrad: 2012-02-03