Röster om resistens

En film om antibiotikaresistens av Staffan Hildebrand. Producerad för: Smittskyddsinstitutet och Strama


Senast ändrad: 2009-12-22