Material från lokala grupper


Undervisningsmaterial för grundskola och gymnasium från Strama Västernorrland

Materialet är helt färdigt att spridas till lärare i grundskolor och gymnasier. Framställt av Elin Forsgren, årskurs 3 i Nolaskolans gymnasium, Örnsköldsvik. Själva utbildningsmaterialet i sin helhet är pdf-filen, och en kort presentation av materialet från Stramadagen 2014 medföljer som ppt-fil

Bildspelet hänvisar även till en tolv sidor lång powerpointpresentation som översiktligt och med en liten fördjupning behandlar ämnet antibiotikaresistens. Filen bifogas här.

Bildspel för väntrummet från Strama Halland

 

Inför antibiotikadagen 18 nov 2013 har Strama Halland satt ihop ett bildspel att gå ut i väntrums-TV. Det bygger lite på tidigare material från ECDC. Halland ställer detta vänligen till förfogande för användning även i andra landsting, och man får även modifiera efter egna behov. Dock är det ju alltid trevligt med åtminstone en liten hänvisning till ursprunget! Finn bildspelet HÄR

Material Strama i Västra Götalandsregionen

Antibiotika? Ja tack, men bara när det verkligen gör nytta!


Folder med information till förskrivare och vårdpersonal
Affisch att informera besökare på våra vårdenheter

Strama Kronoberg använder 10-punktsprogrammet

10-punktsprogrammet - hur ser det ut i Kronoberg 2011.pdf
10-punktsprogrammet 2011.pdf

 

Material från Strama Västerbotten

Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp från Västerbotten

Antibiotika eller inte, det är frågan. En guide om våra vanligaste infektioner som gått ut till alla barnfamiljer i Västerbotten

Nytt material från Strama Kronoberg

Vid vanliga infektioner blir du oftast frisk utan antibiotika
När kan antibiotika hjälpa?

Strama Halland bidrar med material för stramaarbete inom tandvården

Erntell folktandvården Halland 120203.ppt
STRAMA tandvård.ppt

Nytt om Strama BVC - ökad flexibilitet och fler möjligheter

Halland har kompletterat Strama-BVC materialet, "Barn, infektioner och antibiotika", med en blädderblocks modell. Det är komplement för den som inte kan använda dataprojektor för att visa bildspelet. Några BVC i Halland har pilottestat blädderblocket och efter deras synpunkter är nu en modell framtagen.

Blädderblocket är i A3-format. Det är stabilt och kan ställas på ett bord. Bilderna är laminerade och slitstarka. För den bild man visar finns på baksidan hjälptexten från manualen som kan tjäna som stöd för handledaren.

Kopieringsbolaget i Halmstad sköter beställningar och utskick för hela landet. Den som är intresserad kan beställa, mer information finns på Strama Hallands hemsida (under Strama-BVC).


 


Senast ändrad: 2015-09-21