Dokument och rapporter - WHO

WHO_Global_strategy.jpg

Världshälsoorganisationens beslutande organ Världshälsoförsamlingen (WHA) antog den 25 maj 2005 en resolution om åtgärder för att förbättra arbetet mot antimikrobiell resistens. WHA anser att problemet med mikroorganismer som är motståndskraftiga mot läkemedel har en sådan utbredning att omedelbara åtgärder är nödvändiga.WHA-resolutionen som initierats av Sverige innehåller en uppmaning till medlemsländerna att säkerställa ett enhetligt och tvärsektoriellt arbete för att motverka antibiotikaresistens. Vidare uppmanar resolutionen WHO att aktivt stödja medlemsländerna och att regelbundet återrapportera hur arbetet framskrider.
Ladda ned resolutionen: Improving the containment of antimicrobial resistance

WHO har på uppdrag av EU:s nuvarande ordförandeland Holland ställt samman ett dokument "Priority Medicines for Europe and the World". STRAMA har, efter förfrågan från WHO, bidragit med ett bakgrundsdokument om antibiotikaresistens.
Hela rapporten - Priority Medicines for Europe and the World
Bakgrundsdokument om antibiotikaresistens

WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance, 2001.
WHO har tillsammans med ett stort antal experter från olika länder tagit fram ett strategidokument för att möta det globala problemet med antibiotikaresistens.

Overcoming antimicrobial resistance - World Health Organization Report on Infectious Diseases 2000.
Dokumentet inleds med ett förord av Gro Harlem Brundtland och innehåller därefter delarna:
- Our Window of Opportunity is Closing
- A World Without Antibiotics
- The Discovery of Antimicrobials
- Factors Contributing to Resistance
- The Big Guns of Resistance
- Call to Action
- Epilogue

 


Senast ändrad: 2005-07-07