Antibiotika - fakta och kommentarer

Faktablad från React

Det internationella nätverket ReAct - Action on Antibiotic Resistance - har publicerat faktablad om resistensbördan på några medicinska områden. Klicka för att ladda ner i pdf, eller läs dem på ReActs hemsida. Faktabladen är på engelska.

Fakta om antibiotika från RAF

RAF:s beskrivningar av i Sverige registrerade antibiotika.

Doseringsrekommendationer för antibakteriella medel.

Doseringsrekommendationer vid nedsatt njurfunktion

Länk till Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupps (RAF-M) hemsida.


Senast ändrad: 2015-06-24